Cosmos, alias Dajmens d'Izzie Dancer, er født 24. mai 2011 på Vinstra hos Dajmens. Heldige vi som har fått ham

     inn i familien!!!  

      

 

VELKOMMEN TIL OSS !!!

 

Cosmos, Dajmens d'Izzie Dancer, født 24 Mai 2011 :

 

  

 

 

 

 

Cosmos 1 år, 24 Mai 2012 :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                   Cosmos