Mentalbeskrivelse, Forsvarets Hundeskole, Hauerseter Leir, 09.05.2010

 

 

Chanel var på Mentalbeskrivelse, og viste vel ikke de store overraskelsene. Skudd går greit, likeledes er spøkelser helt i orden, mens plutselig lydskrammel og oppfarende kjeledress er noe mer utfordrende. Å leke med tøyknuter var forsåvidt greit, men hun lurte alle ved isteden å finne noen ekstraleker som egentlig var gjemt bort..... - puddelsmart!!  Å løpe EN gang etter en tøyfille ("jakt") var OK, men gang nr 2 var ikke noe vits - byttet var jo tross alt verken en and, gås eller noe annet spennende på 4 bein.....

 

Beskrivelse av selve "testen" kan leses HER

(http://www.nkk.no/nkk/public/getAttachment?ATTACHMENT_ID=9353&TYPE=ARTICLE&ID=1097758821200)

 

Chanel's scoringer (fra 1 - 5) i grønt:

 Scoringer ---->

1

 

2

3

4

5

1a.
KONTAKT

 

Hilsing

Avviser kontakt. Knurring og / eller biteforsøk

Unnviker kontakt. Rygger og drar seg unna

Aksepterer
kontakt, helt uengasjert, men drar seg ikke unna

Tar kontakt selv eller når fører tar kontakt. Balansert

Intensiv
konaktatferd mot testleder. Kan hoppe og bjeffe

1b.
KONTAKT

 

Samarbeide

Følger ikke
med tross gjentatte lokkeforsøk

Følger med motvillig. Strever mot fører eller trekker mot annen
retning

Følger med hele veien. Nøytral

Følger med villig. Engasjerer seg

Følger med villig. Viser intensiv interesse mot testleder, hopper og bjeffer

1c.
KONTAKT

 

Håndtering

Avviser, knurrer og/eller bite forsøk

Unnviker, drar seg unna tar evt. kontakt med fører

Aksepterer, nøytral

Aksepterer, svarer med kontaktatferd

Aksepterer.  Intensiv kontaktatferd mot testleder

2a. LEK

 

Lekelyst

Leker ikke

Leker ikke, men viser interesse

Leker, starter langsomt, men blir aktiv

Leker aktivt, starter raskt

Leker veldig aktivt,  starter veldig raskt

2b. LEK

 

Griping

Griper ikke

Griper ikke,
men snuser på gjenstanden

Griper forsiktig, eller nyper i gjenstanden

Griper direkte med hele munnen

Griper direkte. Hugger i gjenstanden

2c. LEK

 

Drakamp

Biter ikke

Biter forsiktig, slipper, holder, men drar ikke i mot

Biter - drar i mot – slipper - tar nytt tak

Griper direkte med hele munnen, drar i mot til testleder slipper

Griper direkte med hele munnen, rykker, drar i mot til testleder slipper

3a. JAKT

 

Forfølgelse

Starter ikke

Starter men avbryter

 

2. gang

Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter

1. gang

Starter med
høy fart - målrettet. Bremser ned ved byttet

Starter direkte, stor fart. løper forbi byttet. Kan snu

3b. JAKT

 

Griping

Overser byttet / springer ikke frem

2. gang

Griper ikke, men snuser på gjenstanden

1. gang

Griper noe tvilende, eller med tidsforsinkelse

Griper direkte. Slipper

Griper direkte. Beholder byttet i 3 sekunder

4.
AKTIVITET

Er uoppmerksom/ uinteressert/  inaktiv

Er oppmerksom
og rolig - står, sitter eller  ligger

Er oppmerksom
og i hovedsak rolig. Enkelte aktivitetsøkninger

Er oppmerksom, men noe urolig. Vandrer rundt og snuser

Er urolig.
Veksler hurtig mellom aktiviteter

5.a
AVST.LEK


Interesse

Engasjeres
ikke av figurant. Uinteressert

Kontroll. Avbrudd kan forekomme

Interessert.
Følger figurant uten avbrudd

Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk

Veldig interessert. Gjentatte startforsøk

5.b
AVST.LEK

 

Truer/aggresjon

Ingen bjeff eller knurring

Enkelte bjeff og/ eller knurring under momentets første del

Enkelte bjeff og/ eller knurring under momentets første og andre del

Viser trusselatferd. Bjeffer og knurrer under momentets første del

Viser trusselatferd. Bjeffer og knurrer under momentets første og andre del

5.c
AVST.LEK

 

Nysgjerrighet

Går ikke fram til figurant. Uinteressert

Går frem når
figurant snakker eller leker med gjenstanden

Går frem når figurant gir seg til kjenne

Går fram til
figurant med lav kroppsholdning og/ eller tidsforsinkelse

Går fram direkte til figurant uten hjelp

5.d
AVST.LEK

 

Lekelyst

Viser ingen interesse

Leker ikke, men viser interesse

Leker, griper forsiktig. Slipper,

drar ikke i mot

Griper direkte.
Kan slippe og ta igjen. Drar i mot

Griper direkte med hele munnen. Drar

i mot. Slipper ikke

5.e
AVST.LEK


Samarbeide

Viser ingen interesse

Blir aktiv, men avbryter

Er aktiv med figurant når denne er aktiv

Er aktiv med
figurant. Interesse også mot passiv figurant

Oppfordrer passiv figurant til fortsatt lek

6a.
OVERRASKN

 

Redsel

Stanser, kort
stopp

Huker seg og stanser

Gjør unnamanøver uten å vende seg bort

Flykter høyst 5
meter

Flykter mer enn 5 meter

6b.

OVERRASKN.

 

Trussel/ aggresjon

Viser ingen trusselatferd

Viser noe trusselatferd

Viser trusselatferd over lengre tid

Viser trusselatferd og noen angrep

Viser trusselatferd og angrep. Kan avslutte med bitt

6c. OVERRASKN.

Nysgjerrighet

Går frem når
fører legger ned kjeldressen/ går ikke frem

Går frem når
fører sitter på huk og prater tll kjeldressen/roper på hunden

Går frem til kjeldressen når fører står ved siden av

Går fram til
kjeldressen når fører har gått halve avstanden

Går fram til kjeldressen uten hjelp

6d.
OVERRASKN.

 

Gjenstående redsel

Ingen tempoforandring eller unnamanøver

Liten bue/ liten tempoforandring/
ser bort ved noen av passeringene

Bue eller tempoforandring
ved 1 passering. Mindre utslag ved 2 passering

Bue eller
tempoforandring av samme styrke ved minst to passeringer

Viser stor redsel eller økt redsel ved samtlige passeringer

6e.
OVERRASKN.

 

Gjenstående interesse

Ingen interesse for kjeledressen

Stanser lukter/ ser på kjeledressen en gang

Stanser lukter/ ser på kjeledressen minst to ganger

Biter i/ leker
med kjeledressen. Interessen avtar

Biter i/ leker
med kjeledressen ved to eller flere passeringer

7a.
LYDFØLS.

 

Redsel

Stanser,
kort stopp

Huker seg og
stanser

Gjør unna manøver uten å vende seg bort

Flykter høyst 5
meter

Flykter mer
enn 5 meter

7b.
LYDFØLS.

 

Nysgjerrighet

Går ikke fram

Går fram når
fører sitter på huk og prater med skrammelet, roper på hunden

Går fram til
skrammelet når fører står ved siden

Går fram til  skrammelet
når føreren har gått halve distansen

Går fram til skrammelet uten hjelp

7c.
LYDFØLS.

 

Vedvarende redsel

Ingen
tempoforandring eller unna manøver

Liten bue/ liten tempoforandring,
ser bort ved noen av passeringene

Bue eller tempoforandring ved 1.passering. Mindre utslag ved 2. passering

Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst to passeringer

Viser stor redsel eller økt redsel ved samtlige passeringer

7d.
LYDFØLS.

 

Vedvarende interesse

Ingen interesse for lydkilden

Stanser/ lukter ser på lydkilden minst en gang

Stanser/ lukter ser på lydkilden minst to ganger

Biter i/ leker
med lydkilden. Interessen avtar

Biter i/ leker med lydkilden ved 2 eller flere passeringer

8a.
SPØKELSER

 

Trussel/aggresjon

Viser ingen trusselatferd

Viser noe trusselatferd

Viser trusselatferd over lengre tid

Viser stor trusselatferd og noen angrep

Viser trusselatferd og flere angrep

8b.

SPØKELSER

 

Kontroll

Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/ resignerer

Ser mot spøkelsene nå og da

Kontrollerer/
viser reaksjon mot spøkelsene. Langeavbrudd

Kontrollerer/
viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd

Kontrollerer/
viser reaksjon mot spøkelsene under hele momentet

8c.

SPØKELSER

 

Redsel

Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører

Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører,
avstandsregulering

Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører, pendler
mellom flukt/ start og kontroll

Oppholder seg hovedsaklig bak fører, pendler mellom flukt/ start
og kontroll

Flykter lenger enn båndets lengde. Kan søke støtte hos tilskuerne
eller forlate stedet

8d.

SPØKELSER

 

Nysgjerrighet

Går fram når fører har tatt av  figurantene drakten

Går fram når fører snakker med figurantene/ roper på hunden

Går fram til spøkelset når fører står ved siden av

Går fram til
spøkelset når fører gått halve avstand

Går fram til spøkelset uten hjelp

8e.

SPØKELSER

 

Kontakt

Avviser eller
unngår kontaktforsøk

Aksepterer kontakt - helt uengasjert, men drar seg ikke unna

Besvarer
kontaktforsøk

 

Tar selv kontakt -  balansert

 

Intensiv
kontaktatferd mot figuranten. Kan hoppe og bjeffe

9a. LEK

 

Lekelyst

Leker ikke

Leker ikke,  men kan vise interesse

Leker - starter langsomt, men blir aktiv

Leker aktivt, starter raskt

Leker veldig aktivt - starter veldig raskt

9b. LEK

 

Griping

Griper ikke

Griper ikke direkte, snuser først på gjenstanden

Griper forsiktig eller nyper i gjenstanden

Griper direkte med hele munnen

Griper direkte.
Hugger i gjenstanden

10.
Skudd

Viser ingen berørthet, rask kontroll og siden helt uberørt

 

Kontroll som forsvinner etter første skudd. Bryter, men opptar tidligere aktivitet

Avtagende
reaksjon/ retter interessen mot skytter/ går tilbake
til aktivitet/ passiv

Avbryter aktivitet. Fokuserer på skytter. Kan ikke gjenoppta tidligere
aktivitet

Vedvarende uro etter flere skudd.
Avbryter eller tydelige
flukttendenser. Avstår skudd

 

 

De ulike elementene kan grupperes under noen hovedoverskrifter. I Sverige finnes et stort testmateriale, rasevis presentert. Har plottet Chanel's scoringer (rosa) inn i samme skjema som gjennomsnittet av 503 testede storpudler i Sverige (mørkeblå). Scoringer fra 0 (innerst) til 5 (ytterst).

 

 

 

 

http://www.genetica.se/_mh_data/pudel%20stor.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentalbeskrivelse Chanel