Chanel, alias Dajmens Magic Creation, er født 26.mars 2006 på Vinstra hos Dajmens - oppdrettere av verdens

      beste storpudler! Siden vi er så fornøyd med Chanel, og har hatt mange trivelige turer og treff sammen med

      Dajmens, var det klart at vi ønsket å holde oss til "familien" da vi ønsket oss hund nr. 2!  

      Cosmos, alias Dajmens d'Izzie Dancer, er født 24. mai 2011 på Vinstra hos Dajmens. Heldige vi som har fått ham

      inn i familien!!!  

 

       Siden pudlene våre og vi bodde på "Gimle" på Jar i mange år, så kaller vi hjemmesidene våre fortsatt for
"Gimle-Puddel"

 

 

Cosmos 

Int. Dog Show, NKK, Bø - Norway, 22. Feb 2014

 

 

Cosmos

Int. Dog Show, Bornholm - Denmark, 17-18 Aug 2013

 

 

Chanel

Int. Dog Show, Oslo - Norway, 16. Aug 2014

 

Nytt:

 

 

04.12.2014 »

 

Cosmos er øyelyst FRI

 

Nyheter

 

 

 

 

 

Besøkende:

 

 

 

                                    

                                   Velkommen !!